מועצה אזורית אשכול

עיצוב חוברת

שריתה פלד - אמנית

דפוס | דיגיטל

עיצוב קטלוג אינטרנטי ולדפוס לפסלת​