מועצה אזורית אשכול

עיצוב חוברת

מו"פ דרום

דפוס

פיתוח קו גרפי ועיצוב חומרים לדפוס לתערוכת מו"פ דרום שמתקיימת פעם בשנה בצפון הנגב. זו השנה השלישית שבה הסטודיו מלווה את המו"פ ונותן מענה לכל הצרכים הגרפיים לתערוכה, כולל עיצוב ביתן המו"פ, מפות התמצאות, שילוט, הזמנות ופוסטרים ועוד.