מועצה אזורית אשכול

עיצוב חוברת

מועצה אזורית אשכול

יצירת חומרים גרפיים עבור דוברות מועצה אזורית אשכול.  יצירת קו גרפי, עיצוב חוברות ופליירים.